fbpx

Nowe wsparcie na fotowoltaikę dla rolników!

Nowe wsparcie na fotowoltaikę dla rolników!

Nowe wsparcie na fotowoltaikę dla rolników!

10 października 2022

Na tę informację rolnicy czekali od dobrych kilku lat. Dotychczasowe programy wsparcia montażu odnawialnych źródeł energii nie były tak atrakcyjne, jak tego oczekiwali dobijani coraz wyższymi kosztami energii gospodarze. Teraz wszystko się zmieni dzięki programowi „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Kto będzie mógł z niego skorzystać? Na co będzie można przeznaczyć wsparcie? Ile wyniesie dofinansowanie?

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – skąd konieczność wprowadzenia?

Koszty produkcji rolnej wzrosły w ostatnim roku o niemal 40%. Tak wynika z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Rząd widząc coraz trudniejszą sytuację gospodarstw rolnych, a także wzrastające ceny żywności, zaprezentował pomysły na łagodzenie inflacji. Pierwszym z nich jest zamrożenie cen prądu. To narzędzie ma jednak pewne ograniczenia. Brak podwyżek taryf będzie owszem możliwy, ale tylko dla zużycia nieprzekraczającego 3000 kWh . Po złamaniu tej granicy, rolnicy zapłacą wyższe kwoty za każdą zużytą kilowatogodzinę.

Drugim, długoterminowym pomysłem są zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Jedną z kluczowych poprawek jest wdrożenie modułu “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Dzięki niemu możliwe będzie uzyskanie wsparcia na zakup i montaż urządzeń produkujących energię z OZE. Jakie dokładnie parametry przewiduje nowy pomysł Rządu?

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – Jakie są cele programu?

Cele nowego obszaru wsparcia zostały określone w pięciu punktach:

 • Inwestycje mają dotyczyć projektów dotyczących budowy instalacji wytwarzających i magazynujących energię z promieniowania słonecznego.
 • Inwestycje mogą zostać rozszerzone o inteligentne systemy zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.
 • Utworzone w ten sposób instalacje pozwolą na wytwarzanie zielonej energii.
 • Energia z OZE będzie wykorzystywana wyłącznie na cele gospodarstwa rolnego.
 • Pomoc będzie udzielana także w sytuacji, gdy wsparcie pozwoli na poprawę wyników gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – co będzie można finansować?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określając szerokie cele horyzontalne, umożliwiło także finansowanie wielu różnorodnych działań. Z punktu widzenia gospodarstw rolnych kluczowe jest z pewnością wsparcie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW wraz z magazynem energii oraz inteligentnym systemem EMS do zarządzania energią. To jednak nie wszystko. Do dotacji kwalifikują się także koszty związane z:

 • Zakupem i montażem pompy ciepła.
 • Doradztwem, przygotowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim.
 • Zakupem patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych i oprogramowania służących realizacji głównych przedsięwzięć.

Dzięki takiej inwestycji gospodarstwo rolne uzyska niezależność od kolejnych podwyżek prądu.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – ile wyniesie dotacja?

Główną korzyścią programu „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jest intensywność wsparcia. Regulamin konkursu mówi, że maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150 tysięcy złotych. W przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych można się starać aż o 60% dotacji! W przypadku pozostałych wniosków wsparcie wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych. Łącznie na ten cel przeznaczono 80 milionów euro, co oznacza, że z preferencyjnego finansowania skorzystać może około 3000 gospodarstw rolnych.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – beneficjanci

Program jest skierowany do szerokiego grona beneficjentów prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Jedyne ograniczenia podmiotowe mają dotyczyć powierzchni gruntów i wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Ta pierwsza nie może przekroczyć 300 ha, z kolei druga musi mieścić się w widełkach od 13 do 200 tysięcy euro.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – terminy

Nowy program ma zostać oficjalnie uruchomiony w grudniu 2022 roku. Jeszcze nie wiadomo, jak długo będzie można składać aplikacje. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Komitet Monitorujący PROW, wśród kryteriów punktowych znajdą się takie kwestie jak:

 • Prowadzenie ekologicznej produkcji.
 • Położenie na terenach parków narodowych lub krajobrazowych, rezerwatów czy innych obszarów chronionych.
 • Brak finansowania na podobne cele w przeszłości.
 • Działania w zakresie produkcji zwierzęcej.
 • Uczestnictwo rolnika przeszkolonego w zakresie efektywności energetycznej.

To właśnie takie projekty mają największe szanse na uzyskanie wsparcia.

Firma fotowoltaika.plus od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą klientów montujących odnawialne źródła energii. Doradzamy, instalujemy, załatwiamy finansowanie, realizujemy też wszelkie formalności. W celu umówienia terminu audytu związanego ze wsparciem na „Zieloną energię w gospodarstwie rolnym” zapraszamy do kontaktu.