fbpx

Agroenergia

Odnawialne źródła energii to rozwiązania, które przyczyniają się do obniżenia kosztów ogrzewania budynków oraz zasilania urządzeń elektrycznych. Wpływają też korzystnie na środowisko naturalne. Dzięki programowi wsparcia Agroenergia, OZE stały się bardziej dostępne dla rolników. Poniżej znajdziesz informacje, dla kogo są przeznaczone dofinansowania fotowoltaiki oraz jakie są warunki i formy finansowania.

Dla kogo jest przeznaczony program Agroenergia?

Rządowy program Agroenergia jest przeznaczony dla rolników oraz właścicieli gospodarstw rolnych. Jego beneficjentami mogą zostać agroprzedsiębiorcy, którzy poszukują dofinansowania fotowoltaiki albo planują wdrożenie ekologicznych systemów produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Dotacje dla rolników mogą zostać wykorzystane na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, zakup i montaż pomp ciepła oraz towarzyszących im magazynów energii. Finansowanie dotyczy też biogazowni oraz mikroelektrowni wodnych.

fotowoltaika dla rolnika

Warunki dofinansowania w programie Agroenergia

Dopłaty dla rolników na inwestycję w fotowoltaikę to prosty sposób na wdrożenie innowacji energetycznych w gospodarstwie rolnym. Jakie są warunki dofinansowania w programie Agroenergia?

  • Inwestycja musi być rozpoczęta dopiero po przystąpieniu do programu, a same elementy instalacji fotowoltaicznej powinny być nowe.
  • Fotowoltaika, na którą rolnik pozyskał dofinansowanie z programu Agroenergia, musi być użytkowana przez minimum 3 lata od daty zakończenia inwestycji.
  • Właściciel gospodarstwa rolnego nie może ubiegać się jednocześnie o dopłaty z innych rządowych programów wsparcia dla OZE.
  • Inwestor musi być osobą fizyczną z prawem własności lub dzierżawy nieruchomości rolnych albo osobą prawną będącą dzierżawcą, lub właścicielem gruntów.
  • Wiążący dla uzyskania finansowania jest nabór wniosków w kolejnych edycjach programu. Prawidłowo wypełniony formularz należy złożyć w terminie.

Beneficjentami programu mogą zostać wyłącznie inwestorzy, którzy planują montaż nowej instalacji fotowoltaicznej. Dopłaty nie dotyczą modernizacji lub rozbudowy już istniejącego systemu fotowoltaiki.

Formy finansowania w programie dotacji Agroenergia

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie dofinansowań przewidziały dwie możliwe formy finansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w programie dotacji Agroenergia.

  • Dotacje z programu Agroenergia – wysokość dopłat dla rolników indywidualnych może wynieść maksymalnie 800 tys. PLN. Łączna pula dofinansowań jest równa 80 mln PLN.
  • Pożyczki w programie Agroenergia – korzystne kredytowanie wg stawki WIBOR 3M+50 pb (nie mniej niż 2%) z maksymalnym okresem finansowania 180 miesięcy (15 lat).

Warto dodać, iż dotacja może pokryć do 20%, natomiast pożyczka nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji w fotowoltaikę lub innego rodzaju Odnawialne Źródła Energii.

Oszczędność dzięki fotowoltaice

Instalacja PV od fotowoltaika.plus z programem Agroenergia

Wdrożenie fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym to korzyści zarówno dla budżetu, jak i środowiska naturalnego. Jeżeli planujesz skorzystać z programu Agroenergia, to powinieneś zainteresować się ofertą instalacji PV oraz pomp ciepła od firmy fotowoltaika.plus!

Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego agrobiznesu. Zapraszamy do Kontaktu!