fbpx

Program Mój Prąd 4.0

Rządowy program Mój Prąd to najefektywniejszy sposób pozyskiwania dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program Mój Prąd 4.0 ma trzy główne cele:

  • zwiększenie produkcji energii elektrycznej dzięki założeniu instalacji fotowoltaicznej
  • wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej poprzez instalowanie magazynów energii elektrycznej dodatkowo do mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • większa efektywność zarządzania wytworzoną energią elektryczną w Polsce

W poprzednich edycjach programu Mój Prąd można było uzyskać dofinansowanie tylko na przyłączenie mikroinstalacji. W edycji Mój Prąd 4.0 można uzyskać wsparcie finansowe również na magazyny energii oraz inne rozwiązania, które zwiększają zużycie jak na przykład zasobniki do ciepłej wody użytkowej zasilane przez pompę ciepła, zasobniki z grzałką elektryczną czy bufory ciepła zasilane przez pompy ciepła.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych – co jeszcze się zmieniło?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że zmienił się nie tylko zakres działań, na które można uzyskać środki w programie Mój Prąd, ale również sposób rozliczeń. Obecnie obowiązywał system opustów, a w nowym systemie net billing nadwyżki wyprodukowanego prądu będą sprzedawane. Prosument będzie także pokrywał koszty opłat dystrybucyjnych. Nowy system rozliczeń jest spowodowany stratami spółek energetycznych, niestabilnością przestarzałych sieci energetycznych. Jest to związane z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma za zadanie zachęcić do magazynowania ciepła i usprawnienie systemów zarządzania energią. Budżet programu Mój Prąd 4.0 to 350 milionów złotych.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 4.0?

W programie Mój Prąd mogą wziąć udział nowi właściciele zakładający mikroinstalacje fotowoltaiczne lub systemy magazynowania energii elektrycznej, ale środki są przeznaczone również dla dotychczasowych prosumentów, którzy byli w dotychczasowym systemie opustów i przeszli do nowego systemu rozliczeń net billing. Pamiętajmy, że dotację mogą uzyskać również osoby, które skorzystały już we wcześniejszych latach z programu Mój Prąd, ale nie obejmuje ona działań związanych z rozbudową, czy przebudową już istniejącej instalacji.

Wniosek można złożyć online przy pomocy profilu zaufanego na stronie www.pz.gov.pl. Do wniosków o dofinansowanie należy dołączyć fakturę za montaż instalacji fotowoltaicznej, protokół odbioru prac oraz zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, które potwierdza montaż oraz zawiera numer punktu poboru mocy. Z programu Mój Prąd mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające zawartą umowę kompleksową. Wnioski złożone drogą papierową nie będą rozpatrywane. Dotacja jest udzielana tylko na nowe instalacje o mocy od 2 do 10kW, a w przypadku magazynu energii na jednostki o mocy minimum 2kWh i cenie za 1kWh wynoszącej maksymalnie 4000 złotych.

Co jeszcze warto wiedzieć o programie Mój Prąd 4.0?

Cały proces złożenia wniosku jest prosty, a wielkość otrzymanego dofinansowania zależy od zakresu rzeczowego inwestycji. Dotację można łączyć, tak jak w poprzednich edycjach z ulgą termomodernizacyjną, jeśli rozliczenia zostaną pomniejszone o wysokość dotacji w podstawie opodatkowania. Środki są zwolnione z podatku PIT.

We wniosku wymagane jest przedstawienie potwierdzenie przejścia na system rozliczania net biling. Można wnioskować zarówno o środki na inwestycję osobno w magazyn energii elektrycznej oraz instalację fotowoltaiczną, jak i w instalacje połączone z magazynowaniem energii, a także w system zarządzania energią, ale tylko w momencie zakupu magazynów energii.

Dotacji nie uzyskamy na magazyny energii elektrycznej i magazyny energii cieplnej paliwowe i gazowe oraz jeśli nie przejdziemy z systemu opustów na system prosumencki. Na instalację fotowoltaiczną można uzyskać kwotę do 4000 złotych, na fotowoltaikę sprzężoną z magazynem energii 5000 złotych, na magazyn energii do 7500 złotych, a dofinansowanie do magazynów ciepła wynosi do 5000 złotych. Maksymalnie możemy uzyskać 20.500 złotych. W przypadku wcześniejszego skorzystania z innego programu możemy otrzymać 17.500 złotych. Pamiętajmy, że możemy wnioskować tylko o środki na nową instalację i tylko jeśli mamy podpisaną umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Ile trwa cała procedura? Jeśli złożymy poprawnie wniosek, proces rozpatrywania trwa 210 dni i może się wydłużyć do 270 dni. Na bieżąco można sprawdzać status wniosku na stronie internetowej programu. Kwotę przyznanej dotacji uzyskamy przelewem w terminie od dwóch do maksymalnie 7 miesięcy. Aktualna edycja programu Mój Prąd potrwa do końca 2023 roku lub tak jak w latach wcześniejszych program może zostać zakończony z powodu wyczerpania środków. Po uzyskaniu dotacji przez okres 5 lat nie możemy zmieniać przeznaczenia budynku, demontować i sprzedawać urządzeń, jak również zmieniać ich lokalizacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w terminie 5 lat od uzyskania dotacji może wykonać kontrolę naszego przedsięwzięcia.