fbpx

Mój prąd 4.0 – dla kogo?

Mój prąd 4.0 – dla kogo?

Mój prąd 4.0 – dla kogo?

2 lutego 2022

Zwrot z inwestycji w panele słoneczne zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest dostępne dofinansowanie do fotowoltaiki. Podstawowym narzędziem, z którego chętnie korzystają inwestorzy indywidualni, jest program Mój Prąd. Poprzedni nabór zakończył się rekordowo szybko. Już 6 października NFOŚiGW poinformował o wyczerpaniu puli środków. Jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że kolejna tura naboru ruszy niebawem. Kiedy możemy spodziewać się konkursu na Mój Prąd 2022? Do kogo będzie skierowany? Czy będą jakieś zmiany?

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 – beneficjenci programu Mój Prąd 4.0

W tym aspekcie nie należy się spodziewać znaczących modyfikacji. Beneficjentami programu Mój Prąd 4.0 będą osoby fizyczne, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby z przydomowych instalacji. Do tej pory niezbędnym dokumentem składanym wraz z wnioskiem była obowiązująca umowa kompleksowa regulująca wszystkie kwestie odnoszące się do warunków wprowadzenia energii elektrycznej do sieci. Czy ten warunek zostanie zniesiony, jeszcze nie wiemy, ale są na to spore szanse.

Dotacja fotowoltaika 2022 – kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia o naborze Mój Prąd 4.0?

Doniesienia medialne sugerują, że program Mój Prąd 2022 powinien ruszyć już niebawem. W jednym z wywiadów minister Ireneusz Zyska powiedział wprost, że prawdopodobną datą jest pierwszy kwartał 2022 roku. Ma to oczywiście związek ze zmianą systemu rozliczania fotowoltaiki. Program Mój Prąd 4.0 ma pomóc potencjalnym użytkownikom paneli słonecznych w podjęciu decyzji o montażu i wejściu w system rozliczeń net-bilingowych. Z tego też powodu sam zakres wsparcia ma ulec zmianie.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 – co się zmieni?

Zakres potencjalnych zmian nie został jeszcze jasno sprecyzowany. Niewątpliwie jednak nowe zasady rozliczania wymuszają wsparcie dla maksymalizacji autokonsumpcji. To właśnie dzięki temu montaż paneli słonecznych będzie nadal dużo bardziej opłacalny niż tradycyjne regulowanie rachunków w zakładzie energetycznym. Dofinansowaniem do fotowoltaiki 2022 objęte będą zatem takie urządzenia jak:

 • banki energii,
 • magazyny chłodu lub ciepła,
 • systemy do zarządzania energią,
 • ładowarki do samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Kwota dotacji będzie prawdopodobnie zależna od zakresu projektu. Im więcej nowoczesnych urządzeń będziemy włączać w projekt, tym i nasze wsparcie będzie wyższe.

Dotacja fotowoltaika 2022 – co się nie zmieni w programie Mój Prąd 4.0

Nie tylko wachlarz Beneficjentów programu Mój Prąd 2022 pozostanie niezmienny. Zgodnie z zapowiedziami stałe będą także inne wymagania konkursu. W ramach Mój Prąd 4.0 wsparcie mogą uzyskać wyłącznie zestawy o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Wnioski będzie można składać na instalacje już ukończone i podłączonej do sieci operatora systemu dystrybucyjnego. Dodatkowo:

 • Wsparcie będzie przyznawane jednorazowo na inwestycję – właściciel dwóch instalacji nie będzie wykluczony z podwójnej dotacji.
 • Otrzymane środki będą podlegały zwolnieniu z podatku PIT.
 • Mój Prąd 2022 obejmie koszty związane z zakupem szerokiego wachlarza urządzeń (modułów PV, falowników lub mikroinwerterów, optymalizatorów mocy, konstrukcji wsporczych, okablowania, zabezpieczeń nadprądowych, ograniczników przepięć i rozłączników), które są nowe, czyli wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.
 • Dofinansowanie fotowoltaiki nie może zostać przyznane na instalacje montowane na obiektach pokrytych azbestem.
 • Dofinansowanie Mój Prąd 4.0 nie ogranicza możliwości starania się o wsparcie w ramach tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej. Istnieje więc szansa na uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Dotacja fotowoltaika 2022 – jak będą wyglądać formalności?

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 w ramach programu Mój Prąd 4.0 wymagać będzie podjęcia określonych czynności formalnych. Wnioski będą składane w formie elektronicznej na stronie mojprad.gov.pl lub gov.pl. Elastyczna pozostanie metoda złożenia podpisu. Śladem poprzedniej edycji program Mój Prąd 2022 dopuści użycie bezpłatnych środków takich jak podpis zaufany lub podpis osobisty (przy użyciu e-dowodu osobistego). Sama czynność podpisywanie odbywa się na końcu składania wniosku – po uzupełnieniu formularza, dodaniu wymaganych załączników oraz wyrażeniu zgód.

Mój Prąd 2022 – jakie informacje będą wymagane?

Uzupełnienie wniosku już w poprzednim naborze uproszczono do maksimum. Ta tendencja ma zostać utrzymana także w programie Mój Prąd 4.0. Nadal wymagane będzie jednak podanie szeregu danych technicznych, które umożliwią poprawną identyfikację instalacji. Wśród wymaganych informacji i załączników znajdą się:

 • dane wnioskodawcy (między innymi podstawowe dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja z programu Mój Prąd 2022),
 • dane instalacji (lokalizacja, parametry oraz użyte materiały techniczne),
 • zaświadczenie z OSD potwierdzające zamontowanie licznika dwukierunkowego wraz z konkretnym numerem PPE,
 • faktura lub inny dowód zapłaty, dotyczące dostawy i montażu fotowoltaiki wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 • oświadczenie RODO.

Dotacja fotowoltaika 2022 – podsumowanie

Program Mój Prąd 2022 będzie odpowiedzią na nadchodzące zmiany na rynku energetycznym. Ma stanowić narzędzie wsparcia dla maksymalizacji korzyści z autokonsumpcji. Z tego też powodu do katalogu kosztów kwalifikowanych dołączą magazyny energii, ładowarki do samochodów elektrycznych czy systemy do zarządzania energią. Beneficjentami programu może zostać każda osoba fizyczna, która zdecyduje się na montaż paneli słonecznych. Początek naboru planowany jest jeszcze w I kwartale roku, dlatego nie warto odkładać decyzji o budowie instalacji na później.