fbpx

Rusza nabór do programu Mój Prąd 4.0

Rusza nabór do programu Mój Prąd 4.0

Rusza nabór do programu Mój Prąd 4.0

6 kwietnia 2022

Mój Prąd 4.0 – najważniejsze fakty

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy system rozliczeń fotowoltaiki. Net-biling był niezbędnym krokiem dla coraz bardziej przeciążonej polskiej energetyki. Jak przekonują specjaliści, opłacalność instalacji pracujących na nowych warunkach będzie stała na wysokim poziomie. Pierwszą zachętą do szerszego zainteresowania fotowoltaiką na nowych zasadach ma być Program Mój Prąd 4.0. W tym artykule opiszemy jego najważniejsze założenia.

Program Mój Prąd 2022 – terminy

Nabór do Programu Mój Prąd 4.0 zostanie oficjalnie rozpoczęty 15 kwietnia 2022 roku. Do kiedy będzie można aplikować o środki? Tego jeszcze nie wiemy. Śladem poprzednich konkursów możemy jednak zakładać, że edycja zostanie zamknięta przed datą graniczną, z uwagi na wyczerpanie puli środków. Ze składaniem aplikacji należy się zatem spieszyć. Okres kwalifikowalności wydatków, które będzie można częściowo pokryć z omawianego dofinansowania, jest liczony od 1 lutego 2020 roku.

Program Mój Prąd 2022 – beneficjenci

W zakresie kwalifikowalności podmiotowej programu nastąpiła jedna znacząca zmiana. Podobnie jak to było w pierwszych trzech edycjach, o dotację będą mogły starać się osoby fizyczne wytwarzające energię na potrzeby własne. Niezbędne będzie posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Aby otrzymać wsparcie, instalacja fotowoltaiczna będzie musiała mieć moc od 2 do 10 kWp. Ograniczy się z kolei dostępność konkursu dla osób rozliczających się w net-meteringu. Program Mój Prąd 4.0 promuje przede wszystkim instalacje rozliczające się na zasadach handlowych. Starsze montaże będą mogły być przedmiotem dotacji, ale tylko pod warunkiem, że przejdą z systemu opustów do net-billingu.

Program Mój Prąd 2022 – na co można otrzymać wsparcie?

Zmianie uległo także wsparcie przedmiotowe Programu Mój Prąd 4.0. Oprócz wszelkich prac, zakupu i dostaw związanych z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych, dopuszcza się także finansowanie urządzeń zwiększających poziom autokonsumpcji, w tym magazynów energii oraz systemów zarządzania energią. Wsparciem objęte będą także urządzenia do magazynowania energii cieplnej.
W tym miejscu warto także podkreślić, że o finansowanie będzie można wnioskować na pojedyncze urządzenia (np. fotowoltaikę sieciową), ale także na inwestycje sprzężone (np. instalacje z magazynem energii). Dokumentacja programowa nie wyklucza także możliwości wystąpienia o dotację na systemy zarządzania energią i magazyny energii beneficjentów poprzednich naborów. Oczywiście pod warunkiem, że ci zdecydują się na migrację do net-billingu. Warto podkreślić, że wsparcie na systemy zarządzania energią będzie udzielane tylko w sytuacji, gdy w domowej instalacji fotowoltaicznej znajdować się będzie magazyn energii lub magazyn ciepła.

Dotacja na instalację fotowoltaiczną – kwoty

Wysokość dotacji w ramach Programu Mój Prąd 4.0 będzie ściśle związana z zakresem przedsięwzięcia. Im więcej urządzeń zwiększających poziom autokonsumpcji będzie zakupionych i zamontowanych w ramach przedsięwzięcia, tym wyższa kwota wsparcia wpłynie na konto beneficjenta. Szczegółowe wytyczne prezentują się następująco:

 • Dotacja na instalację fotowoltaiczną wyniesie do 4 000 złotych.
 • Dotacja na instalację fotowoltaiczną połączoną z dodatkowymi elementami wyniesie do 5 000 złotych.
 • Dotacja na magazyn ciepła wyniesie do 5 000 złotych.
 • Dotacja na magazyn energii wyniesie do 7 500 złotych.
 • Dofinansowanie do systemów zarządzania energią (EMS)systemów zarządzania energią w domu (HEMS) wyniesie do 3 000 złotych.

W przypadku osób, które otrzymały wsparcie w ramach poprzedniego naboru (3 000 złotych), możliwe będzie wnioskowanie o dotację na magazyny energii, magazyny ciepła i EMS. W tej sytuacji użytkownik otrzyma także dodatkowe 2 000 złotych do instalacji PV.

Maksymalne dofinansowanie w kwocie 20 500 złotych będą mogli otrzymać inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup fotowoltaiki z magazynami energii, ciepła i EMS.

Łączny budżet projektu ma wynieść 350 mln złotych.

Program Mój Prąd 4.0 – o czym warto pamiętać?

Potencjalni beneficjenci Programu Mój Prąd 4.0 powinni pamiętać o kilku faktach związanych z nowym naborem. Przede wszystkim dotacja na instalację fotowoltaiczną nie wyklucza możliwości wykorzystania ulgi termomodernizacyjnej. Z uwagi na ograniczenia podwójnego finansowania, kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania należy pomniejszyć o wysokość dotacji. Cała kwota wsparcia pozostanie także zwolniona z podatku VAT. Dzięki temu założenia naboru są jeszcze bardziej opłacalne dla użytkowników fotowoltaiki.

Inne istotne wytyczne programu:

 • Wsparcie będzie realizowane dla projektów zakończonych.
 • Okres kwalifikowalności środków – od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2023 roku.
 • Okres trwałości instalacji PV i urządzeń dodatkowych wyniesie 5 lat.
 • Z możliwości finansowania wyklucza się fotowoltaikę montowaną na azbeście.
 • Beneficjent programu będzie zobligowany do upublicznienia informacji o przyznanych środkach. W tym celu umieści w dobrze widocznym miejscu tabliczkę z odpowiednimi logotypami oraz komunikatem o treści “Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.
 • Wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej, a zakres wymaganych dokumentów będzie analogiczny jak w poprzednim naborze. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Program Mój Prąd 2022 – czy warto skorzystać?

Program Mój Prąd 4.0 jest pierwszym narzędziem finansowym realizowanym w nowym systemie rozliczenia fotowoltaiki. Ma on za zadanie zachęcić użytkowników do przejścia na net-biling. Na temat skuteczności zastosowanych rozwiązań przyjdzie jeszcze czas podyskutować. Nie ma jednak wątpliwości, że potencjalnie 20 500 złotych dotacji jest bardzo atrakcyjną alternatywą, która w połączeniu z ulgą termomodernizacyjną sprawia, że opłacalność fotowoltaiki nadal stoi na bardzo wysokim poziomie. Według wiceministra Ireneusza Zyski Program Mój Prąd 4.0 pozwala na średni zwrot kosztów instalacji fotowoltaicznej po 7,5 roku. Warto mieć też w pamięci poprzednie edycje Mojego Prądu, a w szczególności spadającą kwotę dotacji. Może się okazać, że równie interesującego dofinansowania więcej już nie zobaczymy.