fbpx

Instalacje fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę!

Instalacje fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę!

Instalacje fotowoltaiczne do 150 kW bez pozwolenia na budowę!

19 września 2023

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem aktualizacji jest przetransponowanie na polski rynek energetyczny wytycznych zawartych w tak zwanej dyrektywie RED II. Dotyczą one w szczególności podniesienia udziału OZE w miksie energetycznym kraju. Obok zapisów odnoszących się do klastrów energii i zmian w sektorze biometanu, znaleźć można także te dotyczące fotowoltaiki. Co dokładnie się zmieni?

Po pierwsze prosument lokatorski

Instytucja prosumenta lokatorskiego funkcjonuje już w Polsce i dotyczy podmiotów wytwarzających energię na potrzeby części wspólnych budynku wielolokalowego. Do tej pory w rozwoju sektora przeszkadzały mało elastyczne przepisy. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, rozliczenie energii będzie odbywać się w dwóch etapach:

 • za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument nie będzie płacił jej ceny ani wnosił opłat związanych z jej dystrybucją. Zostanie ona uznana za autokonsumpcję.
 • powstałe nadwyżki godzinowe będą przeliczane przez sprzedawcę energii na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 po cenie godzinowej). Wraz z upływem okresu rozliczeniowego zebrana w ten sposób suma zostanie w 100% wypłacona na wskazane konto.

Minister Waldemar Buda tak komentuje nowe przepisy: „Jest to forma znacznie wygodniejsza dla zarządców budynków wielolokalowych, ponieważ mogą oni przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze bezpośrednio na remonty czy konserwacje budynków, jak również obniżyć czynsze dla lokatorów. Taka forma wynagrodzenia jest bardziej namacalna, a tym samym atrakcyjniejsza dla zarządców, którzy dotychczas nie byli w dużym stopniu zainteresowani tego rodzaju inwestycjami”.

Po drugie instalacje fotowoltaiczne do 150 kW nie będą wymagały pozwolenia na budowę

Coś o czym mówiło się od dawna, wreszcie stało się faktem. Do tej pory mikroinstalacje
fotowoltaiczne były zwolnione z obowiązku pozyskiwania pozwolenia na budowę, gdy sumaryczna moc modułów nie przekraczała 50 kW. Przyjęcie takiego limitu mnożyło sytuacje, w których właściciele nieruchomości budowali elektrownie niedopasowane do ich zużycia, bo chcieli w ten sposób uniknąć żmudnych procedur administracyjnych oraz kosztów. Nowe regulacje odciążą inwestorów rynku odnawialnych źródeł energii. Dzięki podniesieniu limitu do 150 kW spodziewane jest znaczące zwiększenie mocy instalacji przyłączonych do systemu. Zyskają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego, które zarządzają obiektami o znacznym zużyciu prądu (hydrofornie, szkoły, oczyszczalnie ścieków i inne).

Co istotne nowe wytyczne dotyczą nie tylko instalacji PV, ale także pomp ciepła oraz wolnostojących kolektorów słonecznych. Ustawodawca zadbał także, aby prowadzone w tym momencie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla wspomnianych odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zostały umorzone.

Po trzecie inne rozwiązania

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje także szereg innych nowości i udogodnień dla rynku energetycznego. Należą do nich:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego,
 • rozszerzenie możliwości wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak: biometan, ciepło i chłód oraz wodór odnawialny,
 • uregulowanie kwestii umów PPA (Power Purchase Agreement),
 • wsparcie rozwoju wykorzystywania biometanu,
 • ułatwienia dla funkcjonowania klastrów energii,
 • uproszczenie działania spółdzielni energetycznych,
 • wsparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej,
 • wprowadzenie nowego pojęcia współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej, czyli tzw. cable pooling.

Ustawa wprowadza także rejestr klastrów energii, który prowadzi prezes URE w formie elektronicznej. Rejestr jest instytucją jawną, a uczestnictwo w nim pozwala na uzyskanie wsparcia w ramach dedykowanych programów dotacyjnych.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna do 150 kW?

Zmiana przepisów rozbudziła apetyty klientów biznesowych. Trudno się temu dziwić, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę dynamikę cen energii elektrycznej w Polsce. Aby zachować konkurencyjność swojej działalności, przedsiębiorcy są zmuszeni do szukania cięć budżetowych. Najprostszym sposobem jest inwestycja w panele fotowoltaiczne. Ostateczna cena, jaką zapłacimy wykonawcy zależy od szeregu czynników, w tym:

 • miejsca montażu (droższe są instalacje gruntowe),
 • jakości podzespołów,
 • występowania zacienień,
 • długości okresu gwarancji.

Uśredniając oferty pojawiające się na rynku, za elektrownię PV o mocy do 100 kW zapłacimy 285-350 tysięcy złotych netto, zaś za instalację o mocy do 150 kW między 420 a 480 tysięcy złotych netto. Nie warto jednak oszczędzać na siłę, gdyż to od jakości użytych materiałów i wykonanych usług zależy wydajność i żywotność instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku zainteresowania budową tego typu infrastruktury zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami fotowoltaika.plus. Posiadamy niezbędne doświadczenie, zasoby oraz wiedzę. Na swoim koncie mamy tysiące realizacji z różnych zakątków polski. Działamy na podzespołach uznanych marek, dzięki czemu nasze instalacje pracują niezawodnie przez długie lata.