fbpx

Fotowoltaika w województwie podkarpackim

Fotowoltaika w województwie podkarpackim

Fotowoltaika w województwie podkarpackim

15 czerwca 2021

Fotowoltaika to słowo odmieniane w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki. Czy może ona okazać się zbawieniem dla świata? Czy instalowanie fotowoltaiki w podkarpackim jest zasadne? Ile kosztuje typowa instalacja i jak szybko się zwraca? Wszystkie te informacje zostały zawarte w poniższym artykule.

Fotowoltaika – kilka faktów istotnych dla mieszkańców Podkarpacia

Fotowoltaika to dzisiaj jedno z kluczowych źródeł produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z szacunkami badaczy, przy obecnej wydajności paneli na poziomie około 20 proc. wystarczy pokryć zaledwie 40 000 km² powierzchni Ziemi, by został zaspokojony popyt całej ludzkości na prąd. Czy to dużo? Wystarczy uzmysłowić sobie, że samo województwo podkarpackie zajmuje obszar prawie 18 000 km². Tylko dwa takie regiony połączone ze sobą i w całości pokryte panelami, umożliwiłyby przejście transformacji energetycznej dla całego świata!

Aktualnie największe farmy fotowoltaiczne powstają w miejscach o silnym nasłonecznieniu. To naturalny krok, bo właśnie w tych rejonach można wytworzyć najwięcej prądu. W marcu 2020 roku uruchomiono w Indiach Bhadla Solar Park zajmujący powierzchnię 5700 hektarów. Łączna moc zainstalowana opiewa na 2245 MW. Wielkie instalacje powstały także w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Meksyku. W Polsce kluczowe są farmy zlokalizowane w Choszcznie, Jaworznie oraz Czernikowie. Także na terenie województwa podkarpackiego mieści się znacząca farma fotowoltaiczna. Chodzi tu o instalację położoną w miejscowości Cieszanów. Mieści się na niej 8333 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy znamionowej 240 Wp. Łączna moc elektrowni to blisko 2 MW. Czy tak duża inwestycja powstałaby na obszarze o przeciętnym nasłonecznieniu? Oczywiście nie, co najlepiej potwierdza, że fotowoltaika w podkarpackim jest opłacalna i sprzyjająca dla środowiska naturalnego.

Fotowoltaika w województwie podkarpackim – poziom nasłonecznienia

Nie ma wątpliwości, że fotowoltaika w podkarpackim jest najbardziej efektywna w całej Polsce. Przeciętne nasłonecznienie w regionie wynosi ponad 1100 kWh/m2 i jest większe od średniej ogólnokrajowej o około 10 proc. Jeszcze korzystniej prezentuje się ekspozycja w samym centrum regionu. Okolice Rzeszowa notują wyniki nawet na poziomie 1351 kWh/m2! Słońce dociera tu częściej niż na przykład w Gdańsku czy Poznaniu. Mając tę samą instalację fotowoltaiczną nad morzem i na Podkarpaciu, można wyprodukować o około 15 proc. więcej energii! W dobie rosnących rachunków za prąd inwestycja w fotowoltaikę w województwie podkarpackim jest optymalnym wyborem!

Ile kosztuje fotowoltaika w podkarpackim?

Cena gotowego zestawu fotowoltaicznego zależy od bardzo wielu czynników. Możemy do nich zaliczyć między innymi:

  • Moc instalacji.
  • Miejsce montażu.
  • Jakość użytych komponentów.
  • Długość gwarancji.
  • Potencjalne zacienienia i konieczność wykorzystania optymalizatorów.
  • Uzyskanie dofinansowania.

Im więcej prądu zużywa gospodarstwo domowe, rolne lub przedsiębiorstwo, tym wymagana jest większa moc instalacji. To wpływa na ilość użytych komponentów, a ostatecznie także na cenę. Istotne jest również miejsce montażu. Dachy skośne wymagają użycia prostszych rozwiązań, z kolei kafarowanie konstrukcji wsporczych na gruncie to proces trudny, wymagający precyzji i użycia dobrej jakości materiałów.

Na cenę fotowoltaiki na podkarpaciu wpływ ma również jakość użytych elementów. Dotyczy to jednakowo modułów czy falowników, ale także okablowania, rozdzielnic czy zabezpieczeń. Same panele fotowoltaiczne w zależności od renomy producenta, zastosowanych technologii czy odporności na gradobicie, mogą różnić się między sobą ceną nawet o 80 proc.!

Oszacowanie ostatecznej ceny fotowoltaiki w podkarpackim wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej i audytu energetycznego. Dopiero szczegółowe badanie zastanych warunków umożliwia precyzyjne oszacowanie kosztów postawienia mikroinstalacji.

Dofinansowanie fotowoltaiki w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie to jedno z tych miejsc na mapie kraju, gdzie liczba zamontowanych instalacji jest największa. Wiąże się to z doskonałymi warunkami do przetwarzania energii słonecznej na prąd zmienny, ale także z wielkością przyznawanych dofinansowań. W Podkarpackim przeznaczono rekordowe fundusze pochodzące z UE na instalacje fotowoltaiczne. Ciągle dostępne są także inne opcje, jak chociażby narodowe programy wsparcia w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Mowa tu o naborach Mój Prąd, w ramach którego można otrzymać do 3 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na fotowoltaikę w podkarpackim, jak i Czyste Powietrze. Ten drugi program zakłada dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Szansę na wsparcie finansowe przy montażu instalacji fotowoltaicznej mają także gospodarstwa rolne (ulga w podatku rolnym oraz program Agroenergia) oraz przedsiębiorcy (pożyczka lub dotacja z Energii Plus). Szerzej o warunkach otrzymania dofinansowania piszemy w tym artykule.

Łącznie dzięki dotacjom cena gotowego zestawu fotowoltaicznego może spaść o kilkadziesiąt procent, a okres zwrotu z inwestycji wynosi zazwyczaj około 5 lat. Po tym czasie fotowoltaika w województwie podkarpackim generuje energię, za którą użytkownik płaci tylko cenę stałą, generując tym samym olbrzymie oszczędności na rachunkach za prąd.