fbpx

Fotowoltaika dla firm – czy to się opłaca?

Fotowoltaika dla firm – czy to się opłaca?

Fotowoltaika dla firm – czy to się opłaca?

14 kwietnia 2022

Wzrastające zagrożenie globalną suszą, fale upałów, topniejące lodowce, degradacje raf koralowych, wymieranie zagrożonych gatunków zwierząt – to tylko niektóre ze skutków zmian klimatycznych. Aby podjąć walkę o przyszłość planety kraje europejskie ratyfikowały szereg międzynarodowych porozumień, których celem głównym jest dążenie do wyeliminowania nadmiernej emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby. Jednym z priorytetów pozostaje promowanie zielonych technologii w sektorze biznesowym. W tym artykule przyjrzymy się opłacalności wykorzystania paneli słonecznych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Fotowoltaika – czy się opłaca?

Każdy przedsiębiorca dobrze wie, jak ważna jest optymalizacja kosztów. Zrównoważenie budżetu w dobie wzrastających cen energii jest szczególnie trudne. Aby nie przerzucać kosztów na odbiorców finalnych, a tym samym nie tracić pozycji konkurencyjnej, warto zdecydować się na montaż fotowoltaiki dla firm. Do głównych zalet tego rozwiązania możemy zaliczyć:

 • Oszczędności – rachunki za prąd stale rosną. Zmieniają się notowania na Rynku Dnia Następnego, przybywa także dodatkowych kosztów (np. opłata mocowa). Instalacja PV po okresie zwrotu (średnio 5-6 lat), generować będzie wysokie oszczędności dla biznesu.
 • Ceny komponentów do fotowoltaiki dla firm – moduły fotowoltaiczne, inwertery, zabezpieczenia czy konstrukcje wsporcze są dzisiaj tańsze, niż jeszcze kilka lat temu.
 • Preferencyjne finansowanie – przedsiębiorstwa mają możliwość odliczenia podatku VAT, dzięki czemu zestaw fotowoltaiczny jest jeszcze tańszy. Środki na finansowanie inwestycji mogą pochodzić z jednego lub z wielu źródeł, które udzielają preferencyjnych leasingów, pożyczek i kredytów na realizację przedsięwzięć ekologicznych (niska stopa oprocentowania, a często także możliwość częściowego umorzenia).
 • Wysoką autokonsumpcję – większość zakładów pracy i punktów usługowych działa w trybie jednej zmiany dziennej. To najlepsze rozwiązanie dla fotowoltaiki w firmy. Dzięki niemu energia uzyskiwana z promieni słonecznych jest na bieżąco konsumowana.
 • Możliwość uzyskania pełnej niezależności energetycznej – w dobie zmian geopolitycznych uniezależnienie się od dostaw prądu wydaje się szczególnie ważne. Podmioty zainteresowane tym rozwiązaniem mają teraz realną możliwość profesjonalnego montażu falownika hybrydowego, magazynu energii oraz agregatu.
 • Budowę pozytywnego wizerunku firmy – fotowoltaika dla firm to rozwiązanie ekologiczne, zmniejszające ślad węglowy organizacji i produktu. Może być ono fundamentem budowania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zakup i wybudowanie instalacji PV to także wymierne korzyści niematerialne. Dzięki zastosowaniu paneli słonecznych poprawia się jakość środowiska. Ich użycie nie wymaga bieżącej obsługi, nie generuje także hałasu. Fotowoltaika dla firm to rozwiązanie komfortowe, ekonomiczne i przyszłościowe.

Fotowoltaika dla firm – jaką wielkość instalacji wybrać?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii nie wprowadza rozróżnienia dla nazewnictwa wielkości instalacji PV. Na gruncie praktyki gospodarczej przyjęło się jednak używanie czterech pojęć związanych z fotowoltaiką dla firm. Są nimi:

 • Mikroinstalacje – to zestawy o mocy mniejszej niż 50 kWp. Faza przedinwestycyjna jest tu szczególnie prosta – budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani ponoszenia kosztów przyłączenia i rozliczenia. Wszelkie formalności załatwi za nas rzetelny wykonawca.
 • Małe instalacje PV – to zestawy o mocy mieszczącej się w przedziale 50 kWp-500 kWp – w tym wypadku niezbędne jest przygotowanie projektu koncepcyjnego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz warunków przyłączenia do sieci.
 • Średnie instalacje fotowoltaiczne – to zestawy o mocy mieszczącej się w przedziale 500 kWp- 1 MWp – podobnie jak duże instalacje wymagają uzyskania dodatkowych zgód administracyjnych oraz pozyskanie koncesji od Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Duże instalacje fotowoltaiczne lub farmy fotowoltaiczne – to zestawy o mocy przekraczającej 1 MWp.

Którą z wybranych mocy warto wybrać dla swojego przedsiębiorstwa? To przede wszystkim zależy od bieżącego i przyszłego zużycia energii, posiadanych zasobów i strategii energetycznej jednostki.

Fotowoltaika – czy się opłaca dla małych firm?

Zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie z sektora MŚP zazwyczaj nie przekracza 50 MWh rocznie. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej. Tego typu przedsięwzięcie nie wymaga podejmowania czynności administracyjnych. Samo podłączenie do sieci jest bezpłatne i może zostać dokonane przez ustanowionego pełnomocnika (zazwyczaj instalatora). Koszt instalacji można pokryć z pożyczki lub leasingu. Dzięki temu każdego miesiąca płacimy instytucji finansującej ratę, która zazwyczaj jest niższa niż kwota oszczędności wynikająca z wytwarzania energii z fotowoltaiki.

Fotowoltaika – czy to się opłaca dla firm o dużym zużyciu energii

Zakłady przemysłowe, centra handlowe czy hotele generują wyższe zużycie prądu. W tym wypadku mogą zastosować trzy strategie wybudowania OZE:

 • Mikroinstalacja – to rozwiązanie, które tylko częściowo pokryje nasze zapotrzebowanie na prąd. W tym wypadku poziom autokonsumpcji może wynieść nawet 100%.
 • Mała instalacja fotowoltaiczna – ich zaletą jest ograniczenie formalności (nie jest wymagana koncesja URE). W tym wypadku można dostosować wielkość zestawu do bieżącego zużycia prądu
 • Farma fotowoltaiczna – tego typu inwestycja nie tylko pokryje nasze zapotrzebowanie, ale pozwoli także generować zyski ze sprzedawanej energii.

Którą z opisanych opcji warto wybrać? Ta kwestia powinna stać się przedmiotem wnikliwej analizy rentowności. W tym celu zachęcamy do kontaktu z doradcami firmy Fotowoltaika.plus.