fbpx

Dofinansowanie na fotowoltaikę – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Dofinansowanie na fotowoltaikę – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

Dofinansowanie na fotowoltaikę – z jakich programów dotacyjnych można skorzystać?

14 lutego 2021

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej stało się atutem w oczach licznych grup proekologicznych w Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajach członkowskich. Dzięki temu zarówno inwestorzy indywidualni, jak i firmowi mogą liczyć na wsparcie finansowe obejmujące pożyczki lub bezzwrotne dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych. Jakie dofinansowanie na fotowoltaikę wybrać? Jakie programy aktualnie obowiązują w Polsce i jakie wymogi należy spełnić, aby szybko otrzymać potrzebne fundusze? Odpowiedzi na te pytania udzielimy w poniższym artykule, dlatego zapraszamy do lektury.

Jakie programy dofinansowań na fotowoltaikę są aktualnie dostępne?

W Polsce najpopularniejszym rodzajem dofinansowań na montaż systemu fotowoltaiki stają się programy rządowe. Wśród nich można wymienić takie propozycje jak Mój Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, Agroenergia, a także ulga termomodernizacyjna. Dodatkowo istnieją także niezależne programy regionalne, określane przez politykę ekologiczną danej gminy. Osoby pragnące korzystać z zalet fotowoltaiki mają szansę na preferencyjne kredyty bankowe o niskim oprocentowaniu. Poszczególne edycje programów dofinansowań różnią się pod względem kwot pomocowych i zasad ich przyznawania. Jednak ogólny cel pozostaje taki sam – wsparcie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym kraju.

Z dofinansowań skorzystało do tej pory setki tysięcy osób, co pokazuje rosnący zasięg systemów fotowoltaicznych. Ekonomiczne uzasadnienie ich montażu pozostaje bezsporne, a zwrot z inwestycji gwarantowany. Opiszemy teraz, jakie cechy są związane z poszczególnymi propozycjami dofinansowań. Powiemy też, jakie warunki trzeba spełnić, aby z nich skorzystać.

Mój Prąd

Ta forma dofinansowania nie jest aktywna w chwili pisania tego artykułu. Jednak Mój Prąd swoją drugą edycję zakończył w grudniu 2020 roku, a skorzystało z niego prawie 230 tysięcy prosumentów. Program zakładał dofinansowanie na kwotę 5000 zł do każdej nowej instalacji fotowoltaicznej. Zastrzeżeniem pozostawał zapis, że kwota bezzwrotnej dotacji nie może przekroczyć połowy całkowitego kosztu instalacji, której moc musi zmieścić się w przedziale 2-10 kW. Chociaż Mój Prąd jest na razie nieaktywny, bardzo prawdopodobne staje się jego ponowne uruchomienie.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy prowadzą prace nad ich termomodernizacją. Dofinansowanie w ramach tego programu posiada następujące cechy:

  • finansuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • jest to dofinansowanie całkowicie bezzwrotne,
  • maksymalna kwota na mikroinstalację wynosi 5000 zł,
  • program jest aktywny do 2029 roku.

Czyste Powietrze obowiązuje wyłącznie dla budynków już istniejących, które podlegają termomodernizacji. Wspomniana powyżej kwota 5000 tysięcy złotych dotyczy wyłącznie fotowoltaiki, gdyż ogólna wartość programu dla pojedynczego inwestora może wynieść nawet 37 tysięcy złotych. Jest to jednak kwota przeznaczona na ocieplenie czy wszelkie wydatki związane z zapewnieniem lepszych warunków izolacyjnych w nieruchomości. Decydując się na skorzystanie z programu Czyste Powietrze, mamy także możliwość połączenia go z regionalnymi dofinansowaniami, jak np. Stop Smog.

Agroenergia

Program Agroenergia został przeznaczony dla rolników indywidualnych, którzy pragną zmodernizować swój system pracy i skorzystać z bardziej ekologicznych rozwiązań pozyskiwania energii. Kwota dofinansowania staje się zależna od mocy instalacji. Dla systemów o mocy 10-30 kW można otrzymać 20% kosztów instalacji do maksymalnej kwoty 15000 zł. Natomiast w przypadku instalacji o mocy 30-50 kW kwota dofinansowania wyniesie 13% kosztu całkowitego, jednak nie więcej niż 20000 zł.

Warunki tej formy finansowania fotowoltaiki pozostają następujące:

  • montaż fotowoltaiki nie może być zaczęty przed wysłaniem wniosku,
  • program skierowany dla rolników, którzy od roku posiadają lub dzierżawią teren o powierzchni 1– 300 ha,
  • w ramach dofinansowania można stworzyć instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła, a także elektrownię wiatrową.

Energia Plus

Program Energia Plus dotyczy właścicieli firm. Ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek działalności przemysłowej. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, a samo dofinansowanie przybiera dwie formy. Można tu wybierać między bezzwrotną dotacją w wysokości 50% wartości inwestycji a pożyczką sięgającą 85% kosztu całkowitego.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna sama w sobie nie przynosi żadnych funduszy na stworzenie instalacji fotowoltaicznej. Jej siła polega natomiast na możliwości odliczenia kosztów systemu w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wsparcie energetyki prosumenckiej sięga tutaj wartości 53000 zł, którą można odliczyć od podatku. Ulga dotyczy wyłącznie budynków już istniejących, chociaż ich wiek nie ma tutaj znaczenia. Cała inwestycja musi zostać zakończona w ciągu 3 lat od złożenia wniosku.

Fotowoltaika – czy warto korzystać z dofinansowania?

Fotowoltaika cieszy się przychylnym spojrzeniem wielu instytucji. Możliwość atrakcyjnych dofinansowań pozwoliła na modernizację ekologiczną setek tysięcy domów. Wybór dofinansowania kształtowany jest przez moc instalacji, a także indywidualne okoliczności życia inwestora. Dofinansowanie na fotowoltaikę stanowi zawsze pozytywny zastrzyk gotówki, przybliżając zwrot z inwestycji o kilka lat.