fbpx

Czy mogę skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”?

Czy mogę skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”?

Czy mogę skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”?

28 lutego 2022

Dofinansowanie Czyste Powietrze funkcjonuje na rynku nieprzerwanie już od kilku lat. Rok 2022 przyniósł jednak zmiany w podstawie programowej, które w założeniu mają pomóc mniej zamożnym Polakom w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Jakie dokładnie preferencje przewidziano? Kto obecnie może starać się o dotację? Jak poprawnie wypełnić wniosek o Czyste Powietrze 2022? To tylko niektóre z pytań, na które postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Czyste Powietrze 2022 rok – kilka faktów

Celem wprowadzenia dotacji Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wysyłanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Dlaczego ten problem jest tak ważny? Według danych Environmental Research rocznie niemal 100 tysięcy Polaków umiera w wyniku smogu. To szokująca liczba, dlatego od początku nowego roku dokonano istotnych zmian w funkcjonowaniu programu. Dzięki niemu jeszcze więcej rodaków ma skorzystać z dofinansowania Czyste Powietrze. Jak podaje NFOŚiGW, do końca 2021 roku złożono niemal 379 tysięcy wniosków, z czego równo 299 056 zakończyło się finalnie podpisaniem umowy.

Czyste Powietrze 2022 rok – kto może zostać beneficjentem?

Zakres osób, które mogą ubiegać się o dotację Czyste Powietrze, jest bardzo szeroki. Przede wszystkim jest to nabór dedykowany właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program skierowany został dla budynków istniejących. Nowe obiekty będą mogły już niebawem skorzystać z innego narzędzia finansowego – Moje Ciepło. Czy Czyste Powietrze 2022 przewiduje możliwość wsparcia biznesu? Zasadniczo nie, ale jest tu pewne odstępstwo. Jakie dokładnie? Chodzi tu o sytuację, gdy w domu prowadzona jest działalność gospodarcza, a udział powierzchni przeznaczonej na jej prowadzenie nie przekracza 30% powierzchni użytkowej obiektu.

Czyste Powietrze 2022 – zmiany, zmiany, zmiany

Program Czyste Powietrze w 2022 roku uległ pewnym zmianom. Są one na tyle znaczące, że warto wypunktować najważniejsze nowości. Dla ułatwienia podzielimy je na cztery moduły:

 • Usunięcie z listy wspieranych rozwiązań pieców węglowych.
 • Włączenie do katalogu wydatków kwalifikowanych kotłów dwupaliwowych.
 • Uproszczenie zasad składania i rozliczania.
 • Nowe formuły finansowe.

Program Czyste powietrze 2022 – piece węglowe i kotły dwupaliwowe

Nowością w dotacjach Czyste Powietrze jest brak możliwości finansowania wymiany źródła ciepła, gdy jako nowe planujemy piec węglowy minimum piątej generacji. Z podobnego rozwiązania korzystało do tej pory sporo beneficjentów – około 15% zgłoszeń dokonywanych w 2021 roku dotyczyło właśnie takiego zestawu. W związku z wytycznymi zapisanymi w Krajowym Planie Odbudowy, Polskim Ładzie oraz uchwałami antysmogowymi poszczególnych województw, konieczne było przemodelowanie katalogu źródeł niskoemisyjnych. Obecnie miejsce pieców węglowych zajęły kotły dwupaliwowe. To rozwiązanie innowacyjne, w którym ciepło uzyskuje się z palenia pelletem i zgazowania drewna. Prognozuje się, że dzięki tym zmianom beneficjenci jeszcze chętniej korzystać będą z pomp ciepła.

Program Czyste Powietrze 2022 – uproszczenie zasad

Istotnym modułem zmian Programu Czyste Powietrze 2022 jest uproszczenie zasad. Na podstawie zgłaszanych postulatów wprowadzono następujące korekty:

 • Dotacja Czyste Powietrze łączy się teraz z gminnymi programami parasolowymi, w sytuacji gdy wnioskodawca nie staje się właścicielem źródła ciepła do zakończenia okresu trwałości.
 • Wydłużenie realizacji projektu, gdy ewentualne opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.
 • Zredefiniowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe.

Program Czyste Powietrze 2022 – a co z finansowaniem?

Również kwestie finansowe nie pozostaną bez zmian. Zespół programowy ustanowił nową grupę beneficjentów, którym będzie przysługiwała jeszcze większa dotacja. Chodzi mianowicie o najmniej zamożnych Polaków. To właśnie oni zazwyczaj korzystają z kopciuchów, a jednocześnie nie stać ich na dokonanie modernizacji kotłowni. Od 2022 roku lista wytycznych programowych dla tej grupy inwestorów prezentuje się następująco:

 • Wsparcie na poziomie do 90% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalne dofinansowanie Czyste Powietrze wynosi 69 tysięcy złotych.
 • Powyższa dotacja przysługuje osobom, które spełnią warunek dochodowy – maksymalnie 900 złotych na jednego członka gospodarstwa domowego lub 1260 złotych dla gospodarstwa jednoosobowego.
 • Istnieje także szansa na inną kwalifikację do wsparcia. Jest nią prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na maksymalnie 36 miesięcy.

Czyste Powietrze 2022 – jak wypełnić wniosek?

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie programowej. Korzystając z usług rzetelnego wykonawcy, można liczyć na jego pomoc w tym zakresie. Aby otrzymać dotację Czyste Powietrze, niezbędne może okazać się przygotowanie części załączników. Zaliczamy do nich:

 • Dokument potwierdzający prawo do własności obiektu.
 • Zaświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego.
 • Oświadczenia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • Oświadczenie z danymi oraz podpisem małżonka, gdy występuje ustawowa wspólność majątkowa.

Wnioski o dofinansowanie Czyste Powietrze możemy składać w jednym z trzech kanałów. Najczęściej wykorzystywaną jest droga elektroniczna. W tym wypadku należy odwiedzić portal gov.pl i tam w zakładce „Nieruchomości i środowisko” wybrać przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Gotowy wniosek wraz z załącznikami należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Jeśli takiego nie posiadamy, wygenerowane w systemie dokumenty może podpisać ręcznie i dostarczyć do właściwego WFOŚiGW lub urzędu gminy (pod warunkiem, że ta zawarła porozumienie o realizacji programu). Ostatnią z opcji jest tak zwany Kredyt Czyste Powietrze. To nowe narzędzie, w ramach którego na podstawie złożonego wniosku pracownik banku uzupełnia za nas wniosek Czyste Powietrze.

Czyste powietrze 2022 – ile otrzymamy na fotowoltaikę i pompę ciepła?

Program Czyste Powietrze 2022 podzielony jest na trzy części. Kwalifikacja do jednej z nich następuje na podstawie kryterium dochodowego. Najpopularniejszą do tej pory grupą był poziom podstawowy, do którego zaliczani byli wszyscy chętni, których dochody roczne nie przekraczają 100 000 złotych, a jednocześnie są wyższe niż limity ustalone dla poziomu podwyższonego. W tym wypadku na przedsięwzięcie polegające na łącznym montażu paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła można otrzymać do 30 000 złotych. Nieco więcej uzyskają osoby kwalifikujące się na poziom podwyższony. W tym wypadku mówimy o kwocie do 37 000 złotych. Dochody uprawniające do skorzystania z tej dotacji to odpowiednio:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wreszcie ostatnia, najmniej zamożna grupa, może starać się o dotację do 90% wartości inwestycji. Nabór na Program Czyste Powietrze 2022 prowadzony jest w trybie ciągłym.

Dofinansowanie Czyste Powietrze – czy można skorzystać?

Dotacja Czyste Powietrze jest narzędziem ogólnokrajowym. Może z niego korzystać każda osoba, która spełnia warunki programowe. W związku z drożejącymi rachunkami za energię elektryczną i ciepło, warto już dziś rozważyć modernizację energetyczną budynku mieszkalnego. Rzetelny wykonawca, renomowani producenci urządzeń oraz dofinansowanie – to podstawa, dzięki której możemy uzyskać niezależność od tendencji rynkowych.